Vidjeti Boga

images

Ne živi u vjeri da ćeš vidjeti Boga poslije smrti jer to je uzalud, otvori oko da ga upoznaš u sebi za vrijeme ovog života onda ćeš zapaziti da je on prisutan u svemu što je stvoreno biti će ti jasno da su Kreator i kreacija jedno i ne razdvojivi su.

Leave a Reply