Important message!!!

tree-of-knowledge-of-good-and-evil

We all deserve freedom and only way to be free is to share knowledge of all levels freely. Tree of knowledge is Tree of Life and its fruits must be avaiable for everyone to enjoy it fully. If we keep knowledge only for us or selling it for some price we sacrifice our freedom and price which we pay for that is enslavement. So share this message if your desire is freedom of humanity.

Mi svi zaslužujemo slobodu jedini način da budemo slobodni je da dijelimo znanje svih nivoa besplatno. Drvo znanja je Drvo Života i njegovi plodovi moraju biti dostupni za svakoga da uživa u potpunosti. Ako držimo znanje samo za sebe ili ga prodajemo po nekoj cijeni tako žrtvujemo našu slobodu i cijena koju plaćamo za to je robstvo. Podijelite ovu poruku ako je vaša želja sloboda čovječanstva.

Leave a Reply