HexEyegram

Hexeyegram

My drawing which has symbolic meaning called HexEyegram. Water on the bottom represents the main source of life and fusion of 3 basic elements air, fire and earth it also represents number 639. The so-called live water has the frequency of 639 Hz which have miracle effect on all living beings. Flower and hexagram represent number 9 and basic element of earth. The wings colored in red are number 3 and basic element fire. An eye is number 6 and is the basic element of air. The light around is Divine light and vibration of number 0. So, in essence, there are five basic elements air number 6, fire number 3, earth number 9 and water fusion number 639 in essence of all these elements is Divine Light number 0. Our physical bodies are made from four basic elements air, fire, earth, and water, our subtle body or so-called aura is made from Divine Light, it is like the shape of zero around the physical body. Aura is etheric part of the universe or called Akasha. It is the subtle tissue of universe in which are stored all informations records.

Prevod:

Moj crtež koji ima simboličko značenje nazvan HexEyegram. Voda na dnu predstavlja glavni izvor života i fuziju tri bazična elementa zraka, vatre i zemlje također predstavlja broj 639. Takozvana živa voda ima frekvenciju 639 Hz koja ima čudesan efekat na sva živa bića. Cvijet i Heksagram predstavljaju broj 9 i bazični element zemlju. Krila obojena u crveno su broj 3 i bazični element vatra. Oko je broj 6 i bazični element zrak. Svjetlo okolo je Božansko Svjetlo vibracija broja 0. Tako u biti su pet osnovnih elemenata zrak broj 6, vatra 3, zemlja 9 i voda fuzija 639 u srži svih ovih elemenata je Božansko Svjetlo broj 0. Naša fizička tijela su sastavljena od četri bazična elementa zraka, vatre, zemlje i vode naše suptilno tijelo ili tkozvana aura je sačinjena od Božanskog Svjetla koje je u obliku broja 0 oko fizičkog tijela. Aura je eterički dio univerzuma zvani Akaša. To je suptilno tkivo univerzuma u kojem su uskladišteni svi zapisi informacija.

Leave a Reply