Basic structure of the Flower of Life – Osnovna struktura cvijeta života

 

Basic construction of the flower of life org

The Flower of Life is oldest spiritual symbol found in leftovers of ancient Temples around the world. It is the most important spiritual symbol that ancient civilizations left to us as a heritage. This image is my work on the computer I used few software programs for drawing and illustration it is the basic geometrical construction of the Flower of Life and as you see the angles of 60, 30 and 90 degrees are the base of this drawing.

 

Science discovering that the flower of life is base on which all universe stands. My discovery is that main frequency of the universe is 639 Hz and this is also the frequency of creation and Christ consciousness and crystalline bodies vibrate with vibration which corresponds to that frequency.

 

The number 639 is also found in many ancient temples around the world. My another discovery is that words which vibrate with vibration which corresponds to 639 Hz frequency are:

EYE, BUTTERFLY AND CRESCENT MOON AND SUN.

 

Behind master number 66 is the symbol of Horus eye or third eye.

 

Behind master number 33 is the butterfly symbol of metamorphosis or solar plexus chakra.

 

Behind master number 99 is Crescent moon and Sun or monad chakra.

Croatian translation:

Cvijet života je najstariji duhovni simbol koji se može pronaći u ostatcima drevnih hramova širom svijeta. To je najvažniji duhovni simbol kojeg su drevne civilizacije ostavile nama kao naslijeđe. Ova slika je moj rad na kompjuteru koristio sam par programa za crtanje i ilustraciju na njoj je osnovna struktura cvijeta života možete vidjeti da uglovi od 60, 30 i 90 stepeni leže u njoj.

Nauka otkriva da je cvijet života temelj na kojem stoji univerzum. Moje otkriće je da je glavna frekvencija univerzuma 639 Hz to je ujedno frekvencija stvaranja i Kristove svijesti kristalna tijela vibriraju vibracijom koja je podudarna toj frekvenciji.

Broj 639 je takođe pronađen u mnogim hramovima širom svijeta. Još jedno moje otkriće je da sljedeće riječi odgovaraju frekvenciji 639 Hz i njenoj vibraciji:

OKO, LEPTIR I POLUMJESEC I SUNCE.

Iza majstorskog broja 66 je simbol Horusovog oka i čakre trećeg oka.

Iza majstorskog broja 33 je leptir simbol metamorfoze i čakre solarnog pleksusa.

Iza majstorskog broja 99 je polumjesec i sunce monad čakra.

 

 

Simbolika brojeva

 

And other symbols behind each master number are presented in this image.

Croatian: I drugi simboli iza svakog majstorskog broja su predstavljeni na ovoj slici.

Also Tetragramaton of ancient Aramic word Abracadabra which means “I will create when I speak.” Contains 639 number in which base is number 9.

Croatian: Također Tetragramaton staro Aramejske riječi Abrakadabra koja znači “Ja ću stvoriti kada govorim”. Sadrži 639 broj u čijoj bazi je broj 9.

6+3+9=18=1+8=9

 

cropped-abracadabra.png

 

Nicola Tesla once says this which writes on an image.

And I fully understand what he means by this words.

Croatian: Nikola Tesla je rekao ovo što piše na slici “Kada bi samo znao veličanstvenost brojeva 3, 6 i 9 onda bi imao ključ univerzuma.”

Ja u potpunosti razumijem što je mislio ovim riječima.

nikola tesla 2

 

Leave a Reply